Trio Conferences – Europejski Fundusz Leasingowy

„(…) Zdecydowana większa część szkolenia kładła nacisk na aspekty praktyczne, które wyzwoliły ogromny potencjał oraz swobodny i samodzielny sposób myślenia uczestników warsztatu.

Dzięki dużej wiedzy i szerokiemu doświadczeniu P. Ewy warsztat zakończył się sukcesem. Uczestnicy są bardzo zadowoleni z efektów szkolenia, szczególnie z jakości przekazanej wiedzy, która będzie przydatna w codziennej pracy.

Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Ewę Tomczak jako profesjonalnego i skutecznego trenera biznesowego.”

Joann JamkaCzłonek Zarządu Trio Conferences Sp. z o.o.