Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna była przekazana w sposób ciekawy i angażujący, jednocześnie wyzwalała ogromny potencjał oraz swobodny i samodzielny sposób myślenia uczestników warsztatu.

Dzięki dużej wiedzy i szerokiemu doświadczeniu trenera warsztat zakończył się sukcesem.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy są bardzo zadowoleni z efektów szkolenia, szczególnie z jakości przekazanej wiedzy, która będzie przydatna w codziennej pracy.

Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Panią Ewę Tomczak jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego w obszarze prowadzenia szkoleń/warsztatów.

Zuzanna SzczudlikPrezes Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości